Danang International Airport
Danang International Airport

Liên hệ

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng luôn luôn làm việc theo hướng cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt nhất cho hàng triệu người truy cập vào sân bay của chúng tôi. Nhận xét của bạn có giá trị đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể điền vào mẫu phản hồi trực tuyến của chúng tôi.

Email:
enquire_dia@vietnamairport.vn
Điện thoại:
(0511) 3823 397
Fax:
(0511) 3823 393