Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng luôn chủ động trong công tác tiết kiệm điện và nhiên liệu

Trong năm 2016, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng luôn chú trọng công tác tiết kiệm chi phí đặc biệt trong tiết kiệm điện và nhiên liệu đã đạt được những kết quả rất tốt, trong đó có sự đóng góp nỗ lực rất lớn của CBCNV Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng.

Với quyết tâm tăng doanh thu, giảm tối đa các khoản chi phí phát sinh, tính đến tháng 10/2016 Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng đã chủ động nghiên cứu sửa chữa các vật tư hỏng để tái sử dụng, tiết kiệm các khoản chi phí đầu tư mua sắm mới mà vẫn đảm bảo duy trì các trang thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, tổng kinh phí tiết kiệm được trong công tác mua sắm sửa chữa thay thế vật tư 10 tháng đầu năm 2016 khoảng gần 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng cũng chủ động bố trí hợp lý nguồn lực, có năng lực chuyên môn phù hợp trực tiếp tham gia bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hàng tháng các hệ thống: CUTE, BHS, HVAC, điện hạ thế tiết kiệm chi phí thuê nhân công bên ngoài, với tổng kinh phí tiết kiệm được gần 300 triệu đồng.

Tổ chức vận hành 05 máy phát điện hợp lý và tiết kiệm đảm bảo cung ứng nguồn điện dự phòng phục vụ cho hoạt động bay khi mất điện lưới thành phố, lượng nhiên liệu tiết kiệm được là 5% so với định mức nhiên liệu được phê duyệt trong năm.

Thực hiện điều chỉnh, tối ưu hóa các phương án khai thác, vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật nhà ga nhằm tiết kiệm chi phí sử dụng điện như: điện chiếu sáng, điều hòa, băng chuyền….Thực hiện chỉ thị tiết kiệm điện của Giám đốc Cảng trong 11 tháng Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng cũng đã tiết kiệm được 1.303.379KW so cùng kỳ năm 2015 (ước tính thành tiền gần 2 tỷ đồng).

Có thể nói năm 2016 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã thực hiện rất hiệu quả theo tinh thần chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng công ty về vấn đề tiết kiệm, đồng thời đảm bảo các hoạt động của Cảng diễn ra ổn định, doanh thu tăng trưởng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2016, chuẩn bị tâm thế đón năm 2017 tự tin sẽ đóng góp nhiều thành quả hơn nữa cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng