Cảng HKQT Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

Sáng ngày 12/4/2017, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Xuân Tùng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng HKVN kiêm Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng và 97 đại biểu đại diện từ các Phòng, Văn phòng, Trung tâm và BCH Công đoàn thuộc Cảng HKQT Đà Nẵng.

Đại diện Ban Lãnh đạo Cảng HKQT Đà Nẵng, ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Cảng đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Trong đó ông nhấn mạnh: Mặc dù trong năm qua đơn vị gặp nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với tinh thần quyết tâm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo, Cảng HKQT Đà Nẵng đã không ngừng mở rộng các loại hình dịch vụ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu sản lượng hàng không đều vượt kế hoạch, tăng trưởng cao so với năm 2015, trong đó chỉ tiêu Hành khách thông qua nhà ga đạt xấp xỉ 9 triệu lượt khách (tăng trưởng 31%), riêng sản lượng hành khách quốc tế tăng trưởng 54% so với năm 2015. Kết quả  lợi nhuận năm 2016 đạt 238% kế hoạch năm. Công tác an ninh, an toàn được đảm bảo.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: về phương án sản xuất kinh doanh, những giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017; góp ý việc sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng, quỹ hỗ trợ xã hội và các quỹ khác năm 2016 và kế hoạch sử dụng các quỹ năm 2017; góp ý Sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế tiền lương và quy chế, quy định khác liên quan đến người lao động. Hội nghị nhấn mạnh biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên để giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên, công nhân lao động , xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau gần 3 giờ làm việc thực sự nghiêm túc, hiệu quả và dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Cảng HKQT Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu Tổ đối thoại gồm 05 thành viên; 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện gần 800 CNVCLĐ tham dự Hội nghị đại biểu người lao động Tổng công ty Cảng HK Việt Nam.

Văn phòng Đảng Đoàn