Hành khách đánh giá cao chất lượng dịch vụ tại Cảng HKQT Đà Nẵng

Sau hơn 18 tháng đầu tư xây dựng, ngày 19/5/2017 Nhà ga hành khách Quốc tế mới Cảng HKQT Đà Nẵng đã được đưa khai thác. Để đánh giá sự thỏa mãn của hành khách đi máy bay thông qua 2 nhà ga Quốc nội và Quốc tế, Cảng HKQT Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (công ty AHT) tiến hành khảo sát 150 hành khách đi máy bay tại nhà ga Quốc nội và 150 hành khách đi tại nhà ga Quốc tế. Nhà ga hành khách quốc nội sử dụng thang đo 16 tiêu chí, Nhà ga hành khách quốc tế sử dụng thang đo 20 tiêu chí.

 Kết quả khảo sát cho thấy cả 2 Nhà ga hành khách Quốc nội và Quốc tế đều được hành khách đánh giá cao. Cụ thể, tại Nhà ga hành khách Quốc nội tất cả các tiêu chí đều đạt xếp loại “Tốt”. Trong đó, tiêu chí “ Thái độ của nhân viên làm thủ tục check- in ”, đạt  điểm cao nhất 4.26, tiêu chí “Thái độ của nhân viên an ninh soi chiếu” đạt điểm 4.22. Tại nhà ga hành khách Quốc tế các tiêu chí đều được khách hàng đánh giá Tốt. Trong đó các tiêu chí được đánh giá rất tốt là tiêu chí “ tính sạch sẽ vệ sinh nhà ga ” đạt điểm cao nhất 4.52 và tiêu chí “Ghế ngồi tại nhà ga” đạt điểm 4.50. Tiêu chí “Sự hài lòng chung đối với nhà ga hành khách Quốc nội” đạt 3.99, tiêu chí “Sự hài lòng chung đối với nhà ga hành khách Quốc tế” đạt

Kết quả khảo sát trên cho thấy trong những năm gần đây hành khách luôn đánh giá cao chất lượng dịch vụ tại Nhà ga hành khách Cảng HKQT Đà Nẵng. Các tiêu chí luôn được đánh giá 4/5 là Tốt. Đặc biệt, sau khi đưa Nhà ga hành khách Quốc tế mới vào khai thác thì sự hài lòng của hành khách được tăng cao hơn. Điều đó cho thấy cả 2 Nhà ga hành khách Quốc nội và Nhà ga hành khách Quốc tế Cảng HKQT Đà Nẵng đã và đang hoàn thiện, đủ năng lực để phục vụ hành khách đi máy bay thông qua nhà ga và đặc biệt là phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 5/11- 11/11/2017 .

Phòng Kế hoạch Kinh doanh